หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวสุนิสา ตีชายรัมย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านหินเหล็กไฟ    จ.บุรีรัมย์
นางสาวกิติยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบางมัน    จ.ระนอง
นางสาวชนกพร ยางทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก    จ.นครศรีธรรมราช
นายวิทยา ยอดญาติไทย
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนธีรักษ์ ทีปะนะ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายสวัสดิ์ชัย ฉั่วสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,785,992 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,261,948 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,772,635 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,754,723 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,640,996 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,512,156 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,481,048 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,334,360 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,278,157 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,256,518 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,238,307 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,164,479 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,098,649 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานการปฏิบัติงานตาม MOU ครั้งที่ 1 2577
โดย : นางสายอรุณ มาณพ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการปฏิบัติงานตาม MOU ครั้งที่ 1 2577
โดย : นางสายอรุณ มาณพ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงาน PDCA อังกฤษ ป.6 หน่วย 3 2557
โดย : นางสายอรุณ มาณพ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แบบทดสอบก่อน Instruction words order
โดย : นางสายอรุณ มาณพ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
บันทึกหลังการสอน หน่วยที่ 3 อ 16101
โดย : นางสายอรุณ มาณพ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ทดสอบกลางภาค 1 อังกฤษเสริม
โดย : นางสายอรุณ มาณพ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
Exercises 1 words oder
โดย : นางสายอรุณ มาณพ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงาน PDCA เดือนสิงหาคม 57
โดย : นางสุพรรณ์ สุตะวงศ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เช็คเวลาเรียน ส.ค 57
โดย : นางสาวอรวรรณ ธารธีรวัฒน์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รางวัลเหรียญเงินครูผู้สอนการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับมัธยม ปี2557
โดย : นายภูชัย อินเจริญ
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนกิจกรรมแอร์โรบิค ระดับประถม - มัธยม ปี 2556
โดย : นายปฎินันท์ พลซา
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับมัธยมหญิงปี 255ึ7
โดย : นางสาวจุฑารักษ์ บุ้งทอง
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนการร้องเพลงลูกกรุงชาย ระดับประถม ปี 2557
โดย : นางเพ็ญคำ เหล่าศรีชัย
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนการร้องเพลงลูกทุ่งระดับประถมหญิง ปี 2557
โดย : นางกอบทอง มั่นพรหม
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนการร้องเพลงลูกทุ่งระดับมัธยมหญิง ปี 2557
โดย : นางประเทือง นินนานนท์
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนการร้องเพลงสากลระดับมัธยมชาย ปี2557
โดย : ปูริดาก์ อยู่วราโชติ
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับมัธยมชาย ปี 255ึ7
โดย : นางสาวเตือนใจ สันหา
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนการร้องเพลงสากลระดับประถมชาย ปี2556
โดย : นางสุภาฑิกา จันทร์สม
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทองการร้องเพลงลูกกรุงระดับประถม สพป.เลย 2 ปี 2557
โดย : นางกฤษณา ยมสีดำ
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เช็คเวลาเรียน ก.ค. 57
โดย : นางสาวอรวรรณ ธารธีรวัฒน์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 175/470 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th