เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คำขวัญโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
เขตบริการของโรงเรียน
แนวคิดผู้บริหารโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภาพความสำเร็จของโรงเรียน
กลยุทธ์สู่ภาพความสำเร็จ
ความมุ่งหวังและตั้งใจ
ของฝากจากครูใหญ่
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา ครบุรี
2 โรงเรียนแสนวิทยาภูมิ ครบุรี
3 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข ครบุรี ครบุรี
4 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ครบุรี ครบุรี 044-430480
5 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ครบุรี ครบุรี
6 โรงเรียนบ้านไชยวาล ครบุรี ครบุรี
7 โรงเรียนบ้านใหญ่ ครบุรี ครบุรี
8 โรงเรียนบ้านหนองต้อ ครบุรี ครบุรี
9 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม ครบุรี ครบุรี
10 โรงเรียนบ้านสระผักโพด ครบุรีใต้ ครบุรี
11 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร ครบุรีใต้ ครบุรี
12 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง ครบุรีใต้ ครบุรี
13 โรงเรียนบ้านหนองโสน ครบุรีใต้ ครบุรี
14 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา ครบุรีใต้ ครบุรี
15 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน ครบุรี
16 โรงเรียนบ้านไผ่ จระเข้หิน ครบุรี
17 โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) จระเข้หิน ครบุรี
18 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) จระเข้หิน ครบุรี
19 โรงเรียนจอมทองวิทยา จระเข้หิน ครบุรี
20 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ตะแบกบาน ครบุรี 044-430486
21 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต ตะแบกบาน ครบุรี
22 โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง บ้านใหม่ ครบุรี
23 โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม บ้านใหม่ ครบุรี
24 โรงเรียนบ้านซับสะเดา บ้านใหม่ ครบุรี
25 โรงเรียนครบุรี บ้านใหม่ ครบุรี
26 โรงเรียนครบุรีวิทยา บ้านใหม่ ครบุรี
27 โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) มาบตะโกเอน ครบุรี
28 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม มาบตะโกเอน ครบุรี
29 โรงเรียนบ้านบุยายแลบ มาบตะโกเอน ครบุรี
30 โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน มาบตะโกเอน ครบุรี
31 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง มาบตะโกเอน ครบุรี
32 โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง ลำเพียก ครบุรี
33 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ลำเพียก ครบุรี 044430157
34 โรงเรียนบ้านหนองไทร ลำเพียก ครบุรี
35 โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน ลำเพียก ครบุรี
36 โรงเรียนบ้านลำเพียก ลำเพียก ครบุรี
37 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ลำเพียก ครบุรี
38 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สระว่านพระยา ครบุรี
39 โรงเรียนบ้านหนองเมา สระว่านพระยา ครบุรี
40 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา สระว่านพระยา ครบุรี
41 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สระว่านพระยา ครบุรี
42 โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง อรพิมพ์ ครบุรี 044-430312
43 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา อรพิมพ์ ครบุรี
44 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ อรพิมพ์ ครบุรี (044) 444641
45 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อรพิมพ์ ครบุรี
46 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน เฉลียง ครบุรี
47 โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด เฉลียง ครบุรี
48 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม เฉลียง ครบุรี
49 โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) เฉลียง ครบุรี
50 โรงเรียนบ้านหนองรัง แชะ ครบุรี
51 โรงเรียนบ้านแชะ แชะ ครบุรี
52 โรงเรียนบ้านดอนกรูด แชะ ครบุรี
53 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน แชะ ครบุรี
54 โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง โคกกระชาย ครบุรี
55 โรงเรียนบ้านมาบกราด โคกกระชาย ครบุรี
56 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม โคกกระชาย ครบุรี
57 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ โคกกระชาย ครบุรี
58 โรงเรียนบ้านโคกใบบัว โคกกระชาย ครบุรี
59 โรงเรียนอนุบาลสายมิตร ปักธงชัย
60 โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม งิ้ว ปักธงชัย
61 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร งิ้ว ปักธงชัย 0-4444-1844
62 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา งิ้ว ปักธงชัย
63 โรงเรียนวัดบ้านส่อง ดอน ปักธงชัย
64 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว ดอน ปักธงชัย
65 โรงเรียนจตุคามวิทยาคม ดอน ปักธงชัย 044450583
66 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ดอน ปักธงชัย
67 โรงเรียนบ้านโกรกหว้า ดอน ปักธงชัย
68 โรงเรียนบ้านหนองผักไร ดอน ปักธงชัย
69 โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) ดอน ปักธงชัย
70 โรงเรียนบ้านน้อย ตะขบ ปักธงชัย
71 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 ตะขบ ปักธงชัย
72 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ตะขบ ปักธงชัย 0-4443-0549
73 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา ตะขบ ปักธงชัย
74 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง ตะขบ ปักธงชัย 044-373166
75 โรงเรียนบ้านยางกระทุง ตะขบ ปักธงชัย -
76 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ ตะขบ ปักธงชัย
77 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ ปักธงชัย
78 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ ตะขบ ปักธงชัย
79 โรงเรียนบ้านหนองนมนาง ตะคุ ปักธงชัย
80 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี ตะคุ ปักธงชัย
81 โรงเรียนบ้านหนองตาด ตะคุ ปักธงชัย
82 โรงเรียนอาจวิทยาคาร ตะคุ ปักธงชัย
83 โรงเรียนบ้านวังหิน ตะคุ ปักธงชัย
84 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) ตะคุ ปักธงชัย
85 โรงเรียนไผ่สีสุก ตะคุ ปักธงชัย
86 โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) ตะคุ ปักธงชัย
87 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ ตูม ปักธงชัย
88 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา ตูม ปักธงชัย
89 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี ตูม ปักธงชัย
90 โรงเรียนวัดพรหมราช ตูม ปักธงชัย
91 โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ธงชัยเหนือ ปักธงชัย 044-430219
92 โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน ธงชัยเหนือ ปักธงชัย 044430112
93 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ธงชัยเหนือ ปักธงชัย
94 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา ธงชัยเหนือ ปักธงชัย 044969072
95 โรงเรียนแหลมรวกบำรุง ธงชัยเหนือ ปักธงชัย
96 โรงเรียนวัดทุ่งจาน นกออก ปักธงชัย
97 โรงเรียนวัดหงษ์ นกออก ปักธงชัย
98 โรงเรียนวัดม่วง นกออก ปักธงชัย
99 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย นกออก ปักธงชัย
100 โรงเรียนบ้านกลาง บ่อปลาทอง ปักธงชัย
101 โรงเรียนบ้านบ่อปลา บ่อปลาทอง ปักธงชัย
102 โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) บ่อปลาทอง ปักธงชัย
103 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ภูหลวง ปักธงชัย 044-430448
104 โรงเรียนบ้านหนองกก ภูหลวง ปักธงชัย
105 โรงเรียนบ้านโนนแดง ภูหลวง ปักธงชัย
106 โรงเรียนบ้านหลุมเงิน ภูหลวง ปักธงชัย
107 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ภูหลวง ปักธงชัย
108 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ลำนางแก้ว ปักธงชัย
109 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ลำนางแก้ว ปักธงชัย 044-430-125
110 โรงเรียนบ้านพัดทะเล ลำนางแก้ว ปักธงชัย
111 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี ลำนางแก้ว ปักธงชัย
112 โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี สะแกราช ปักธงชัย
113 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สะแกราช ปักธงชัย
114 โรงเรียนบ้านคลองเตย สะแกราช ปักธงชัย
115 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สะแกราช ปักธงชัย
116 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) สะแกราช ปักธงชัย
117 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สะแกราช ปักธงชัย
118 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง สะแกราช ปักธงชัย
119 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สะแกราช ปักธงชัย
120 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง สำโรง ปักธงชัย
121 โรงเรียนหนองประดู่ สำโรง ปักธงชัย
122 โรงเรียนวัดโพนทราย สำโรง ปักธงชัย
123 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สุขเกษม ปักธงชัย
124 โรงเรียนบ้านหนองโดน สุขเกษม ปักธงชัย
125 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร สุขเกษม ปักธงชัย
126 โรงเรียนบ้านพุปลาไหล สุขเกษม ปักธงชัย
127 โรงเรียนวัดหลุมข้าว เกษมทรัพย์ ปักธงชัย
128 โรงเรียนบ้านนางเหริญ เกษมทรัพย์ ปักธงชัย
129 โรงเรียนมารีย์ธงชัย เมืองปัก ปักธงชัย
130 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา เมืองปัก ปักธงชัย
131 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี เมืองปัก ปักธงชัย 044-441120
132 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) เมืองปัก ปักธงชัย
133 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร) เมืองปัก ปักธงชัย
134 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต เมืองปัก ปักธงชัย
135 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา เมืองปัก ปักธงชัย
136 โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง โคกไทย ปักธงชัย
137 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) โคกไทย ปักธงชัย
138 โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ โคกไทย ปักธงชัย
139 โรงเรียนบ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว 0-4443-0121
140 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม ระเริง วังน้ำเขียว
141 โรงเรียนบ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว
142 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก ระเริง วังน้ำเขียว 044430182
143 โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง ระเริง วังน้ำเขียว
144 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
145 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว 228340
146 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
147 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
148 โรงเรียนบ้านคลองบง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
149 โรงเรียนบ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
150 โรงเรียนบ้านบุตะโก วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
151 โรงเรียนบ้านน้ำซับ วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
152 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว 044430410
153 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 วังหมี วังน้ำเขียว
154 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด วังหมี วังน้ำเขียว
155 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ วังหมี วังน้ำเขียว
156 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วังหมี วังน้ำเขียว
157 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังหมี วังน้ำเขียว
158 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี วังหมี วังน้ำเขียว 0-4443-0413
159 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข วังหมี วังน้ำเขียว
160 โรงเรียนบ้านวังหมี วังหมี วังน้ำเขียว
161 โรงเรียนบ้านหนองโสมง อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
162 โรงเรียนด่านอุดมวิทยา อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
163 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
164 โรงเรียนบ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
165 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
166 โรงเรียนบ้านหนองแวง อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
167 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
168 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
169 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว
170 โรงเรียนอนุบาลสิรรินทิพย์ ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว
171 โรงเรียนบ้านบุไผ่ ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว
172 โรงเรียนบ้านโคกโจด กุดโบสถ์ เสิงสาง
173 โรงเรียนบ้านหนองสนวน กุดโบสถ์ เสิงสาง 044
174 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม กุดโบสถ์ เสิงสาง
175 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ กุดโบสถ์ เสิงสาง
176 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก กุดโบสถ์ เสิงสาง
177 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ กุดโบสถ์ เสิงสาง 0-4443-0134
178 โรงเรียนบ้านหนองแดง กุดโบสถ์ เสิงสาง
179 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา บ้านราษฎร์ เสิงสาง
180 โรงเรียนตะแบกวิทยา บ้านราษฎร์ เสิงสาง
181 โรงเรียนบ้านปางไม้ บ้านราษฎร์ เสิงสาง
182 โรงเรียนบ้านลำไซกง บ้านราษฎร์ เสิงสาง
183 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม สระตะเคียน เสิงสาง
184 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สระตะเคียน เสิงสาง
185 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สระตะเคียน เสิงสาง
186 โรงเรียนบ้านหนองหิน สระตะเคียน เสิงสาง
187 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา สระตะเคียน เสิงสาง
188 โรงเรียนบ้านสันติสุข สระตะเคียน เสิงสาง
189 โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา สุขไพบูลย์ เสิงสาง
190 โรงเรียนบ้านหนองขนาก สุขไพบูลย์ เสิงสาง
191 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม สุขไพบูลย์ เสิงสาง 0-4443-0439
192 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สุขไพบูลย์ เสิงสาง
193 โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล สุขไพบูลย์ เสิงสาง
194 โรงเรียนสกัดนาควิทยา สุขไพบูลย์ เสิงสาง
195 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สุขไพบูลย์ เสิงสาง
196 โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา เสิงสาง เสิงสาง
197 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) เสิงสาง เสิงสาง
198 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ เสิงสาง เสิงสาง
199 โรงเรียนหนองไผ่วิทยา เสิงสาง เสิงสาง
200 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร เสิงสาง เสิงสาง
201 โรงเรียนบ้านสระประทีป เสิงสาง เสิงสาง
202 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง เสิงสาง
203 โรงเรียนบ้านประชาสันต์ เสิงสาง เสิงสาง
204 โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
205 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
206 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา  หมู่ที่ 1  ถนนสืบศิริ  ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทร.0898650350
http://www.thongchaineurwittaya.com